Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Jaarlijkse nieuwsbrief opgeheven

Mijn jaarlijkse nieuwsbrief is opgeheven. Maar op de site publiceer ik gewoon in de eerste week van januari mijn nieuwjaarswens!

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Veel plezier!


Voorwoord De uitdaging

Er zijn van die boeken die een mens gelezen moet hebben. De bijbel bijvoorbeeld. De Nieuwe Bijbelvertaling kwam uit in oktober 2004, toen de Protestantse Gemeente De Rank in Nieuwegein als jaarthema het Jaar van het Woord had gekozen. Dat bracht mijn wijkpredikant Jochem Stuiver op het idee om dat boek dan maar eens te gaan lezen.

Het werd een leesproject voor het jaar 2005: iedere week ongeveer 40 pagina’s lezen, eens per 6 weken in kleine groepjes bij iemand thuis ervaringen uitwisselen, en het begin en einde met de hele groep deelnemers beleven. We kregen survivaltips mee: een mapje met het leesrooster, tips hoe en wanneer te lezen en wat achtergrond informatie. Zo gingen we met ongeveer 40 mensen de uitdaging aan. Ik besloot om wekelijks verslag te doen van mijn ervaringen. Dat bleek een uitdaging op zich te zijn, maar het is gelukt.

In dit boek zijn deze ervaringen gebundeld. Verwacht geen theologische verhandelingen, geen diepgaande analyses. Ik ben een meelevend gemeentelid. Ik heb in diverse kringen redelijk wat achtergrondkennis van de bijbel opgedaan. Ik lees veel. Maar ik ben geen theoloog. Ik vertel wat een bijbelgedeelte mij doet. Ik refereer aan dingen die ik ooit heb geleerd, die ik ergens heb gelezen. Ik leer nog steeds bij. Over diverse dingen denk ik over een poosje misschien anders dan wat ik in dit boek heb geschreven.

Soms zult u het met me eens zijn, soms ook niet. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Waar het om gaat is dat we met elkaar in gesprek gaan. Elkaar niet veroordelen, maar naar elkaar luisteren. Zo kunnen we van elkaar leren. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij het geheim van de Eeuwige. En daar zijn we de rest van ons leven wel zoet mee.

De hele bijbel lezen: het kan in een jaar. Maar het is een uitdaging! Ga mee op weg door de oude verhalen. De bijbel is immers niet alleen de basis van het christelijk geloof, maar ook één van de belangrijkste bronnen van de westerse cultuur. Een boek dat je gelezen moet hebben, gelovig of niet.