Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


Verlangen naar Licht

Job scheurde zijn kleren uit verdriet.
Ook bij ons in de Rank is verdriet.
Er is verdriet dichtbij:

we missen mensen,
we missen gezondheid,
we verliezen werk,
we lijden pijn.

Er is verdriet in de wereld:

mensen missen veiligheid,
mensen hebben geen onderdak,
mensen lijden honger,
mensen worden buitengesloten.

Zo bidden wij (zingen: Laat Uw licht ons leiden)

Waar gaan wij naar toe met ons verdriet?
Wij kunnen elkaar opzoeken
en vinden steun bij elkaar.
Wij komen hier in de Rank,
om samen te luisteren, te bidden, te zingen.
Wij zijn dankbaar dat wij zo'n veilige plek hebben
waar wij elkaar aanvaarden zoals wij zijn,
waar wij mogen staan in het licht.

Zo bidden wij (zingen: Laat Uw licht ons leiden)

Laten wij het licht meenemen
en doorgeven aan wie op ons pad komt.
Laat ons oog hebben voor wie het licht nodig heeft.
Houdt ons verlangen naar dit licht levend.
Laten wij in beweging blijven om het licht brandend te houden.

Zo bidden wij (zingen: Laat Uw licht ons leiden)


Dit gebed is geschreven door Marilene Gathier, Paula Bonouvrié, Ria Duijveman, Wicher Wijcherson en Ineke Lautenbach op 8 februari 2014. Iedere voorbede wordt afgesloten met het zingen van Laat Uw licht ons leiden - een fragment uit lied 192a uit het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk.

Het gebed maakte deel uit van een viering op 9 februari 2014 rond het verhaal van de Job (Job 1:18 - 2:10) die door gemeenteleden in diverse workshops is voorbereid.