Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


Babel of Pinksteren

Tijdens Pinksteren 2015 vond de jaarlijkse conferentie van het European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups plaats in Merville, Frankrijk. Het thema van de conferentie was: Babel of Pinksteren? Een belangrijk onderdeel was de oecumenische viering op zondagavond 24 mei, waarin ds. Wielie Elhorst voorging. De eerste lezing was Genesis 11: 1-9 over de toren van Babel, die in verschillende talen gelijktijdig werd gelezen. De tweede lezing was Handelingen 8: 26-40 over Filippus en de Ethiopische eunuch. Ik mocht de meditatie houden.


Viering Merville - avondmaal

Meditatie

Kon je ook maar iets verstaan van de eerste lezing? Ik niet. Maar het ging over de toren van Babel, zoals je misschien in de liturgie hebt gezien.

Tijdens deze lezing en in de afgelopen dagen hebben we gevoeld hoe verwarrend en ongemakkelijk het is als we elkaar niet verstaan. We weten allemaal dat communiceren geduld vraagt en een open geest, zeker als we zoveel verschillende talen spreken. Het is mogelijk om een gesprek te voeren, om ideeën te delen en om plezier te hebben over de grenzen van deze “Babylonische spraakverwarring”. Zoals we deze dagen hebben ervaren.

Maar tussen ons in staat niet alleen de taal. Om elkaar te kunnen begrijpen moeten we onszelf, ons eigen leven begrijpen. Dat is niet altijd eenvoudig. Afkomstig uit verschillende landen, kerken, geloven, tradities, kunnen we iemand anders een nieuw perspectief bieden. Zo’n nieuw inzicht kan leiden tot een beter begrip van onszelf en van anderen.
En hier zijn we bovendien een groep met een enorme gender-variatie. We zijn een echte regenboog familie! Hierdoor zijn we gezegend met nog meer inzicht in hoe het leven kan zijn. Vandaag vinden we elkaar, in deze kapel, verenigd in het Licht van de Eeuwige.

Daar gaat de tweede lezing over. De eunuch uit Ethiopië is naar Jeruzalem geweest om God te aanbidden. Volgens de regels in Deuteronomium zou hij niet welkom zijn in de tempel. Ja, hij is een belangrijke man, een dienaar van de koningin van Ethiopië. We zouden hem de minister van Financiën noemen. Maar hij is ook een buitenlander en hij is een eunuch, een gecastreerde man. We spreken dan wel over hem als “hij”, als mannelijk, maar hij past niet binnen de standaard gender verdeling in vrouwelijk en mannelijk.
Filippus hoort hem hardop lezen in Jesaja en begint met hem te praten. Met het gelezene als startpunt, vertelt Filippus over Jezus. Filippus begrijpt dat de boodschap van Jezus voor iedereen bedoeld is. Er zijn geen regels die wie dan ook uitsluiten op wat voor grond dan ook. Filippus kent de passages uit de schriften die iedereen omvatten, die spreken over inclusiviteit.

Viering Merville - intentielichtjesMisschien lezen ze samen Jesaja 56, vlakbij het gedeelte dat de Ethiopische eunuch al gelezen heeft. Jesaja noemt daarin expliciet buitenlanders en eunuchen, hoewel sommige vertalingen het hebben over “mannen die geen vader kunnen worden.”.

Wij kennen ook de boodschap uit de brief van Paulus aan de Galaten, het thema van de conferentie in Amsterdam in 2012:

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Onze Ethiopische eunuch begrijpt de boodschap. Als ze bij een plaats komen waar water is, zegt hij: “Wat weerhoudt mij ervan om gedoopt te worden?”. Niets dus. En Filippus doopt hem meteen.

Laten we deze boodschap meenemen naar huis. Wat mensen ook denken, zeggen, doen, over ons, tegen ons: niets staat tussen ons en het Licht van de Eeuwige. In dat Licht houden we elkaar vast, houden we elkaar in onze armen, in onze harten, in onze gedachten.