Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


Bron van leven

Bron van leven waaruit wij eeuwig mogen putten,
wij danken u voor levend water
dat ons telkens weer verkwikt,
dat onze dorst lest,
dat ons tot rust doet komen als we vermoeid zijn.

Zo bidden wij (zingen: Neem mij aan zoals ik ben)

Wij bidden voor de mensen die alles achter hebben moeten laten,
die vluchten voor oorlog,
voor geweld,
voor honger,
voor discriminatie,
die losgeslagen zijn van hun wortels,
die niet weten wat de toekomst brengt.
Dat zij de bron van levend water met zich mee mogen blijven dragen.

Zo bidden wij (zingen: Neem mij aan zoals ik ben)

Wij bidden voor de mensen in de stad waarin wij wonen
en voor de mensen die samenkomen bij deze bron.
Wij bidden voor de mensen die iemand missen.
Vandaag bidden wij voor ...
Dat uw bron van levend water ... kracht mag geven.

Zo bidden wij (zingen: Neem mij aan zoals ik ben)

Mag in de stilte uw eeuwige bron van leven raken aan wat ons persoonlijk bezig houdt.

(stilte)

Zo bidden wij (zingen: Neem mij aan zoals ik ben)


Dit gebed is geschreven door Marilene Gathier, Suzanne van den Bercken en Ineke Lautenbach op 29 juni 2013. Iedere voorbede wordt afgesloten met het zingen van Neem mij aan zoals ik ben - lied 833 uit het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk.

Het gebed maakte deel uit van een viering op 30 juni 2013 rond het verhaal van de vrouw bij de bron (Johannes 4:6-15) die door gemeenteleden in diverse workshops is voorbereid.