Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


Elk jaar opnieuw - 40 dagen gebed

Voor het gebed in de vespers in de 40 dagentijd heb ik me laten inspireren door een tekst van Jan de Jongh. Ik heb voor iedere week een tekst geschreven. In 2012 hebben we deze in De Rank gebruikt, steeds eerst de tekst van De Jongh gevolgd door mijn tekst voor de betreffende week

Elk jaar opnieuw (Jan de Jongh)

O God,
elk jaar opnieuw vernieuwt u ons
- uw woestijnvolk onderweg –
met een inkeer van veertig dagen.
Ga met ons mee op de weg
van dood en opstanding.
Maak ons zo in handel en wandel
navolgers van Jezus de Messias.

Week 1

Wees bij ons in deze eerste week,
nu de weg nog lang is
en Pasen zo ver weg.
Help ons de rust te zoeken
en de stilte te vinden
waarin wij u kunnen ontmoeten.

Week 2

Wees bij ons in deze tweede week,
nu wij tot rust gekomen zijn
en stil geworden voor u.
Nu kunnen wij horen
wat onhoorbaar was:
de stem van ons hart. 

Week 3

Wees bij ons in deze derde week,
nu wij de stemmen weer horen:
de stem van ons hart
de stem van de ander
de stem van u, de Eeuwige.
Laat ons verstaan wat wij horen. 

Week 4

Wees bij ons in deze vierde week,
waarin we een glimp zien
van uw licht.
Laat ons een licht zijn
in deze donkere wereld
voor anderen dichtbij en ver. 

Week 5

Wees bij ons in deze vijfde week,
we zijn al zo lang onderweg,
we worden moe.
O Eeuwige, blijf bij ons,
ga mee op onze weg
tot aan het einde. 

Week 6

Wees bij ons in deze laatste week,
waarin zoveel geleden wordt
voordat het Pasen worden kan.
Blijf bij ons
op de bodem van verdriet
en geef ons hoop.

Verantwoording

De eerste tekst komt uit het boek De honderd dagen rond Pasen door Jan de Jongh, uitgave Meinema 1994, ISBN 90 211 3596 5