Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


Herinnering

 

Wij noemen U de namen
van hen met wie wij samen
het leven mochten gaan.
Nu zij ons zijn ontvallen
lijkt leven te versmallen
tot koud en eenzaam voortbestaan.

O Eeuwige, laat merken
wat liefde kan bewerken
hier in vertrouwde kring.
Laat niet ons hart verkillen,
maar ons verdriet verstillen
tot dierbare herinnering. 

Melodie: gezang 39 uit Psalmen en gezangen voor den eeredienst
der Nederlandsche Hervormde Kerk
gepubliceerd in 1938