Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


Advent 2012: Wat is jouw geschenk?

De geboorte van een kind is heel gewoon, het gebeurt dagelijks. Maar het is ook heel bijzonder: een nieuw leven begint, het leven van de ouders gaat een nieuwe fase in. Lucas schrijft uitgebreid over de gebeurtenissen rond geboorte van Jezus. We lezen zijn verhaal in de adventvespers in vier doorlopende lezingen.

Overal op de wereld is het gewoonte om een pasgeboren kind te gaan zien, en ook om iets te geven. Wij geven vaak babykleertjes, speelgoed, een boekje. Ook de magiërs uit het Oosten, waarover Matteüs vertelt, namen iets mee voor de pasgeboren koning die ze gingen zien. Ze hadden zijn ster gezien, dit moest wel een heel bijzonder kind zijn. Ze namen daarom bijzondere geschenken mee: goud, wierook en mirre.

En wat geven wij aan Jezus? Wat is ons geschenk, wat is jouw geschenk? Daarover willen we in de advent vespers nadenken.

De vespers hebben een bezinnend karakter. Als u binnen komt kunt u in de kerkzaal in de kring gaan zitten. Het is daar stil, de paaskaars brandt. In die stilte komt een mens tot rust. Zo ontstaat ruimte om de Eeuwige te ontmoeten. Vanuit de stilte beginnen we met een lied. In deze cyclus hebben we voor veel bekende en enkele nieuwe liederen gekozen.
We zullen de gebeden steeds beginnen met een gezongen inleiding. Daarna wordt een gebed uitgesproken door de diaken en bidden we in stilte voor wat ons bezig houdt. Dan bidden we zingend het Onze Vader in de toonzetting van Bert van Kooten.

De vespers beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom!

Via kerkomroep kunt u de vespers beluisteren op het moment dat die plaats vindt of later op een tijdstip dat u schikt.