Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


In de schaduw van uw vleugels - gebeden tijdens advent

Artikelindex

Als inleiding op de gebeden in de advent vespers 2012 zingen we een lied van Sytze de Vries en Dirk Zwart: In de schaduw van uw vleugels. Daarna spreekt de diaken een gebed uit. Geïnspireerd op dit lied heb ik vier gebeden geschreven voor de vier vespers in de advent.

Eerste advent

In de schaduw van uw vleugels
schuilen wij voor het onheil in de wereld
oorlogen
natuurrampen
honger en ziekte.

In de schaduw van uw vleugels
schuilen wij voor het onheil om ons heen
onbegrip
werkloosheid
ziekte en dood
gebrek aan liefde.

Sla uw vleugels over ons uit,
bescherm ons met uw liefde.


Tweede advent

In de schaduw van uw vleugels
zoeken wij bescherming en steun
om de wereld aan te kunnen
om het leven aan te kunnen
om ons leven te leven
zoals u het bedoeld hebt.

In de schaduw van uw vleugels
zoeken wij bescherming en steun
om sterk te kunnen zijn
vol begrip
en liefde voor elkaar.

Sla uw vleugels over ons uit,
sterk ons met uw liefde.


Derde advent

In de schaduw van uw vleugels
vinden wij rust en stilte.
Uit de chaos in de wereld
uit de onrust om ons heen
gaan wij in de stilte binnen
en komen wij tot rust.

In de schaduw van uw vleugels
vinden wij rust en stilte
bezinken onze daden
ordenen zich onze gedachten
worden we schoon en leeg.

Sla uw vleugels over ons uit,
vul ons met uw liefde.


Vierde advent

In de schaduw van uw vleugels
zien wij uit naar het Licht
soms ver weg
soms dichtbij
soms helder en groot
soms een klein vlammetje.

In de schaduw van uw vleugels
zien wij uit naar het Licht
dat ons kracht geeft
en uitzicht op een nieuwe wereld
waar geen verdriet zal zijn.

Sla uw vleugels over ons uit,
verlicht ons met uw liefde.


In de schaduw van uw vleugels - Sytze de Vries

In de schaduw van uw vleugels
waken en slapen wij,
met uw licht voor ogen.

Gij, die dag en nacht regeert.
Herschep ons naar lijf en leden,
naar hart en ziel.

Bewaak de vlam in ons hart,
de vonk van uw nabijheid.
Wakker die aan tot de nacht is gedaan
en alle duister geleden.

Uit Vesperliturgie 'Tussen licht en donker' (tekst Sytze de Vries muziek Dirk Zwart)