Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Verder houd ik van zingen en daarvan is iets te lezen en te horen.
Veel plezier!


Jeruzalem - centrum van de wereld

Een overweging bij Lucas 19: 36-48
Zesde vesper van de veertigdagen, 1 april 2007

Het is al bijna Pasen. Nog één week te gaan. We hebben ons voorbereid door te vasten. We hebben Jeruzalem gezien als stad van vrede, maar ook als een stad vol dreiging. We hebben de hoop gekoesterd dat we de stad kunnen delen.
En nu zijn we aangekomen in Jeruzalem. De stad waar het gebeurt, de stad waar je moet zijn, het centrum van de wereld. Wat een feest! Ook als Jezus in Jeruzalem aankomt is het feest. Men heeft van hem gehoord. Een menigte stroomt samen en juicht hem toe: 'Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!'

Bij het lezen van dit bijbelgedeelte komt bij mij het beeld naar boven van deze aankomst in de film Jesus Christ Superstar. Zoals velen geen Pasen kunnen vieren zonder de Matthäus Passion te hebben gehoord, zo vier ik vaak de Stille Week met deze film of alleen met de muziek.
Ik heb de film voor het eerst in de bioscoop gezien, begin jaren ’70. Dat ging niet onvoorbereid. Mijn leraar engels besteedde een aantal lesuren aan het beluisteren en toelichten van de muziek. Hij had in Londen al vaak de toneelversie gezien en kende de muziek door en door. Hij had de songteksten uitgeschreven, de bijbelgedeelten uit Johannes erbij gezocht en het geheel voor ons gestencild. We hebben de muziek song voor song beluisterd. Steeds legde hij uit waar het over ging, wat er bijzonder aan was, waar we op moesten letten. We lazen het bijbelgedeelte. Na afloop mochten we commentaar leveren. Voordat we naar de bioscoop gingen hadden we alles gehoord. Ik heb muziek leren luisteren van mijn leraar engels.

De intocht in Jeruzalem zit, net als in het evangelie volgens Johannes, al in het begin van de film. Het lied Hosanna begint met feestelijk trompetgeschal en de menigte begint opgetogen te zingen. Ze stellen vragen aan Jezus. Eerst heel onschuldig, zoals mensen vragen stellen aan bekende mensen: 'Would you smile at me?' Wil je naar me lachen?
In de loop van het lied verandert dat: 'Would you fight for me?' Wil je voor me vechten? De ondertoon wordt serieuzer. Maar het blijft allemaal vrolijk en uitgelaten, ondanks het grimmige overleg van de hogepriesters waarmee het feest wordt afgewisseld.
Het einde is indringend, beangstigend: 'Would you die voor me?' Wil je voor me sterven? Het klinkt bijna agressief. In beeld zie je het gezicht van Jezus plotseling verstrakken. Het lied stopt abrupt.

We zijn dan wel in Jeruzalem aangekomen, maar er gaat nog van alles gebeuren. We hebben nog een week te gaan. De ogen van de wereld zijn gericht op die laatste week  in de stad Jeruzalem. Ik heb de film klaargelegd. Ik wil het weer meebeleven. Meegaan in de gebeurtenissen van die bewogen week, zo lang geleden.

En daarna Pasen vieren.