Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Herinnering

 

Wij noemen U de namen
van hen met wie wij samen
het leven mochten gaan.
Nu zij ons zijn ontvallen
lijkt leven te versmallen
tot koud en eenzaam voortbestaan.

O Eeuwige, laat merken
wat liefde kan bewerken
hier in vertrouwde kring.
Laat niet ons hart verkillen,
maar ons verdriet verstillen
tot dierbare herinnering. 

Melodie: gezang 39 uit Psalmen en gezangen voor den eeredienst
der Nederlandsche Hervormde Kerk
gepubliceerd in 1938