Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Veelkleurig als het leven - column

De meeste liedteksten die ik schrijf zijn bedoeld voor gebruik in de gemeente. Dat betekent dat veel verschillende mensen zich erin moeten kunnen vinden. Natuurlijk speelt mijn eigen overtuiging en mijn kijk op de eredienst een grote rol. Maar ik probeer steeds zo ruim mogelijk te formuleren. Met één uitzondering: dit lied is voor ons! Al heel lang geleden heb ik de melodie van Die winter is vergangen gereserveerd voor een roze zaterdag lied. En dit is het resultaat.

Ik wilde een feestelijk lied schrijven, een loflied, een lied om mee te beginnen en de toon te zetten. Een lied waarin ruimte is voor iedereen. Er zijn immers in de roze zaterdag viering zoveel mensen die zich buitengesloten voelen. Die lang geleden of heel recent buiten de gemeenschap gezet zijn. Zij zijn hier welkom. Voor hen is de kerk vaak met veel verdriet verbonden. Op roze zaterdag willen wij een vrolijke kerk zijn.

En we zijn een zichtbare en hoorbare kerk: laat iedereen ons horen op deze mooie dag. Wij verstoppen ons niet, daar is geen enkele reden voor. Wij vieren deze dag een feest dat voor iedereen te zien en te horen is.

Maar wat zijn wij onderling verschillend! Waar we vroeger vooral over homoseksualiteit spraken, gaat het nu in internationaal verband over LGBT-people: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Al deze groepen zijn op roze zaterdag present. En de variaties zijn nog veel groter. Hoewel sommige mensen (niet alleen hetero’s) een stereotype beeld van homo's en lesbo's hebben, zijn er grote verschillen. Kijk maar eens om je heen als je op roze zaterdag door de stad loopt. In kerkelijk opzicht bestrijken we het hele spectrum: katholiek en protestant, van zwaar orthodox tot vrijzinnig, van evangelisch tot randkerkelijk. Op roze zaterdag zijn we één grote oecumene.

Nu ik dat allemaal in een liedtekst heb verwerkt, lijkt het resultaat veel breder toepasbaar dan alleen op roze zaterdag. Het is een lied geworden voor mensen die zich ondanks grote onderlinge verschillen met elkaar verbonden voelen. Veelkleurig als het leven.