Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Ga op weg

Vuurwerk - tekening Eveline Meijer


In de stilte kwam U nader,
heel dichtbij en zo vertrouwd.
Sprak U woorden als een vader
die ons de aarde toevertrouwt:

 'Ga op weg,
  leef van de aarde,
  zodat zij tot leven komt.'

 

Met de stilte als behoeder,
zo intens en heel vertrouwd,
sprak U woorden als een moeder
die ons de mensen toevertrouwt:

 'Ga op weg,
  leef onder mensen,
  zodat daar de liefde woont.'

 

Uit de stilte gaan wij verder
naar het jaar dat nu begint.
Met Uw woorden staan wij sterker
als gezegend mensenkind.

Veel heil en zegen in 2001!