Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Stichting Jacobus Lautenbach

Mijn vader heeft vanaf 1944 genealogisch onderzoek gedaan. Later hebben ook anderen zich met de Lautenbach stamboom bezig gehouden. In de loop der jaren zijn diverse contacten ontstaan, onder meer met Henk Lautenbach uit Hengelo en later met Jacob Lautenbach toen die in Groningen studeerde. In 1989 is door hen en nog enkelen de Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611 opgericht.

Voorkant boek: Lautenbach - Vier eeuwen familiegeschiedenisDe stichting geeft een familieblad uit, maar had als primaire doelstelling: uitgave van een familieboek. Die doelstelling is bereikt: op 15 mei 2004 werd het boek Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis in de Grote- of Jacobijnerkerk te Leeuwarden gepresenteerd. Het is een fantastisch boek geworden! Niet alleen staat de volledige stamboom er in, keurig uitgetekend op uitklapbare bijlagen. Er zijn ook veel levensbeschrijvingen en foto's opgenomen. Per generatie wordt een tijdsbeeld gegeven.

Verder is er een index waarin alle personen, ook de niet-Lautenbachs, zijn terug te vinden. Ik ben zelf te vinden op pagina 363 onderaan, naast de foto van mijn broer. En natuurlijk staat de herkomst van het Lautenbach wapen erin, op de laatste van de inleidende pagina's.

Een waardevol bezit voor iedereen met een Lautenbach-connectie!

Het boek is te bestellen bij de stichting. Het kost € 50 voor leden en € 55 voor niet-leden exclusief verzendkosten.

Wilt u twee keer per jaar het familieblad ontvangen? Wordt dan donateur van de stichting!

Kwartierstaten

Pieter Lautenbach
Jantje Visser
Johannes Katerborg
Roelina Renkema