Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

70 jaar Wereldraad van Kerken - Een verslag van een feestelijke dag

Jenni en Ineke bij de banner 70 jaar WCC

Je zou het niet verwachten, maar bij de viering van 70 jaar Wereldraad van Kerken op  23 augustus 2018 was iemand aanwezig die er ook in 1948 bij was. Albert van den Heuvel, 86 jaar, ooit secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk en voorzitter van de VARA, was er toen bij in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en nu was hij bij het symposium. Verder waren er die dag natuurlijk vele Nederlanders, maar we hebben ook diverse mensen uit alle delen van de wereld gesproken, van ‘buren’uit Duitsland tot iemand van de andere kant van de wereld: Nieuw-Zeeland.

Jenni en ik waren er als vertegenwoordigers van het European Forum of LGBT Christian Groups, en ook omdat we het erg leuk vonden om deze dag mee te maken. Hieronder een verslag van een feestelijke dag in Amsterdam.

Symposium over gastvrijheid

Met het symposium Hospitality: On a Pilgrim’s Way of Justice and Peace van de Protestantse Theologische Universiteit begon de dag. Bij de ingang van de zaal stond accordeonist Juul Beerda uitnodigend te spelen.

Zes mensen hielden een korte voordracht (een TED talk): één man (dr. Olav Tveit, secretaris generaal van de Wereldraad) en vijf vrouwen. Er gingen veel woorden in die kleine twee uur, enkele daarvan raakten ons.

Zoals de opmerking van Mpho Tutu van Furth (Zuid-Afrika, sinds kort in Nederland):”kijk naar de mensen op straat. Ieder mens is een onderdeel van het mozaiek van God.”

Of het advies van Naila Kassab uit Libanon: “gastvrijheid gaat om hoe mensen zich voelen. Stap in de ruimte om elkaar werkelijk te ontmoeten.”
Mathilde Sabbagh uit Syrië vertelde een mooi verhaal.

“Ik zat in een MacDonalds, waar een klein meisje met een pluche schaap rondliep.
Het kind liep naar een tafeltje en zei: ”kijk eens wat een mooi schaap ik heb!” maar ze kreeg geen reactie.
Ze liep naar het volgende tafeltje en zei opnieuw: ”kijk eens wat een mooi schaap ik heb!” en opnieuw kreeg ze geen reactie.
Ze ging door, van tafeltje naar tafeltje, en bleef even enthousiast als ze bij het eerste tafeltje was.”

Mathilde zei het niet, maar zij heeft vast een praatje met dit meisje gemaakt toen ze bij haar tafeltje kwam. Wat ze wel vertelde: deze gebeurtenis deed haar denken aan de uitzending van de twaalf: “ga en als men je niet binnen laat, veeg dan het stof van je voeten en ga verder.”

Tussen de TED talks door hebben we met Kees Posthumus gezongen. Hij had een mooie tekst gemaakt op de melodie van Vader Jacob dat hij ons ter plekke aanleerde. De eerste keer zingen, de tweede keer met bewegingen en de derde keer in canon. En dat lukte allemaal, samen met de accordeonist!
Omdat velen doorgingen naar de Walk of Peace, lag er bij de uitgang voor iedere deelnemer een lunchpakketje klaar. Wat een service.

Walk of Peace

Lied rond het themaEen 'Walk of Peace', een vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede (Pilgrim’s Way of Justice and Peace), die de Wereldraad deze jaren stimuleert. In de jaarlijkse vredesweek wordt op steeds meer plekken wereldwijd zo’n wandeling gelopen, dit jaar voor het eerst ook in Nieuwegein. Doel is de ontmoeting en daarmee verbinding met mensen buiten je eigen kring.

In Amsterdam vond op deze dag zo’n wandeling plaats, waar een paar honderd mensen aan mee hebben gedaan. Men ging in groepen van ongeveer 20 personen op pad langs 10 halteplaatsen waar steeds iets gebeurde. De wandeling liep onder meer langs een joods monument, de Dokwerker, de Armeense kerk, het Leger des Heils en eindigde op de Dam.

Iedereen kreeg een rugzakje mee met routebeschrijving, toelichting op de halteplaatsen en dergelijke. Als deelnemers aan het symposium konden we maar een klein deel van de wandeling meemaken. Maar wat we gelopen hebben maakte indruk. En mooi om te zien dat overal groepjes mensen liepen met zo’n herkenbaar rugzakje.

Viering in de Nieuwe Kerk

Herinneringstegeltje van de eerste Assemblee in 1948De oecumenische viering had als thema Walking, praying and working together,  samen op lopen, bidden en werken. Het liturgieboekje opende met een foto van 70 jaar geleden. Er was een gospelkoor dat mooie liederen zong en een mooie basis voor de samenzang legde. Er was een groep jongeren van over de hele wereld die al een paar dagen hier waren als pelgrims. Ze hebben een mooie performance gegeven, waarbij diverse mensen in de kerk betrokken werden.
Wat op ons veel indruk maakte waren de gesproken herinneringen aan de periode rond de oprichting. Ze werden uitgesproken door Jurjen Zeilstra, die op 5 september gepromoveerd is op een biografie van Willem Visser ’t Hooft, eerste secretaris generaal van de Wereldraad. Iedere herinnering, vol heftige beelden van de tijd kort na de oorlog, werd afgesloten met “Kyrie eleison”. Daarna werd een couplet en refrein gezongen van het lied ‘Until all are fed’, dat een rode draad was door de laatste Assemblee in Busan, Zuid-Korea in 2013. En dat dan vier keer.

Net als we bij het Europees Forum gewend zijn werd het Onze Vader gebeden, ieder in de eigen taal. Na de zegen zongen we ‘A toi la gloire’, U zij de glorie, dat ook in 1948 is gezongen. Tot slot ging het koor zingend naar de uitgang en bleef daar staan zingen tot de kerk leeg was. Een feestelijke afsluiting van een feestelijke dag!