Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Vespers

In beweging komen

Een overweging bij Nehemia 2: 11-20
Derde vesper van advent, 16 december 2007

Het is een poosje druk geweest. De krant blijft liggen, de post komt op een stapel. Er wordt nauwelijks nog opgeruimd in huis. Ik loop mezelf voorbij. Ben steeds drukker met steeds minder resultaat. Denk alleen nog aan mezelf.
Dan kom ik op een dag thuis en denk: "Wat is het hier een rommeltje!" Ik ga aan de slag: de kranten bij het oud papier, de post wegwerken en al die andere rondslingerende dingen opruimen. Daarna de gordijnen dicht, schemerlamp aan en kaarsjes op tafel. Het is weer gezellig in huis. Ik kom tot rust. En dan bel ik eindelijk die vriendin die ik al zo lang niet gesproken heb. Als het goed gaat met mij denk ik aan anderen.

In de tijd van Nehemia is het in Jeruzalem een rommeltje geworden. De stadsmuren zijn neergehaald. De poorten zijn in vlammen op gegaan. De tempel is al lang geleden verwoest. Ja, er wonen nog Joden in de stad, maar ze hebben er niets meer te zeggen. Ze zijn het mikpunt van spot, staat er in Nehemia 1.
Nehemia hoort hiervan en is ontdaan. Het duurt een paar maanden voor hij iets gaat doen. Dan gaat hij op weg naar Jeruzalem, met toestemming van de koning. In Ezra 7 lezen we zelfs dat de koning van Perzië, die toen in feite de heerser van de hele wereld was, de Thora als zijn eigen wet afkondigt. Daarmee schetst de schrijver een ideaal: de hele wereld zou moeten leven naar de wet van de Eeuwige.
Ideaalbeeld of niet, Nehemia gaat op weg naar Jeruzalem. Hij bekijkt de situatie ter plekke en constateert dat het inderdaad een puinhoop is. Is dit de stad van vrede? Het centrum van de wereld? Hij stelt de Joden voor om er iets aan te doen, om de stad weer op te bouwen. Hij weet ze te inspireren, want ze pakken het werk voortvarend aan.
Anderen lachen hen uit: "Wat zijn jullie aan het doen? Kom je tegen de koning in opstand?" Maar Nehemia wijst hen terecht: "De God van de hemel zal ons doen slagen... U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden." Wie niet bereid is mee te werken, hoort niet in stad van vrede. Als je rechten wilt hebben,  kun je niet aan de kant blijven staan. Dan moet je je inzetten. De rommel opruimen. De stad opbouwen. Werken aan de toekomst. Dan hoor je erbij. Dan kom je tot rust. Dan kun je iets betekenen voor een ander.

En dan kun je dromen van het rijk van de Eeuwige.