Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Vespers

Om warmte en licht - zesde vesper

Een overweging bij Genesis 12: 1-3
Zesde vespers in de 40 dagentijd, 14 april 2019

We zijn al zes weken onderweg en nu zijn we er bijna. We hebben geprobeerd te vasten, bewuster te leven, om straks met Pasen een nieuw begin te kunnen maken. Deze vesper is een laatste pleisterplaats. Een plaats om tot rust te komen. Om ons te bezinnen.

Om licht zijn wij gekomen
lieve God
met het licht van uw ogen
zegen ons.

40dagen 2019 6Vandaag lezen we de oproep van de Eeuwige aan Abram: “Trek weg uit je land.”
Het is nogal een opdracht, om alles achter je te laten. Van vluchtelingen horen we dat ze zijn vertrokken omdat er geen leven, geen toekomst meer was, voor zichzelf, voor de kinderen. Maar we horen ook hoe moeilijk het was om te gaan, om het vertrouwde achter te laten: je werk, je huis, je familie.
Abram is geen vluchteling die weg trekt uit de ellende. Hij heeft een goed leven, hij is zelfs rijk. Toch gaat hij. De Eeuwige zegt dat zijn toekomst elders ligt: “ga naar het land dat ik je zal wijzen.”
Maar ook: “Ik zal je zegenen.” En Abram gaat.

Ook wij gaan. We staan op, we gaan verder, we trekken weg van het bekende. Soms weten we precies waarheen, vaak twijfelen we welke weg de juiste is. Of moeten we wel gaan, is blijven soms niet beter? Wat geeft leven? Welke weg moeten we gaan? Wat betekent het dat wij ‘als gezegende’o nze weg gaan?

Juist in deze weken, waarin er zoveel verdriet is in onze gemeente en om ons heen, dringen de vragen zich op.
Hoe kun je leven?
Hoe kun je, mag je sterven?
Waar zie je nog licht, waar voel je warmte?
Voel je de zegen?
Hoe ben je zelf tot zegen?

Vragen waarop niet zomaar een antwoord te geven is. Vragen waarop ieder een eigen antwoord zoekt. Waarmee ieder een eigen weg vindt door het leven heen.
Laten we meelopen met wie op onze weg komt. Laten we elkaar een hand geven, elkaar vasthouden. Laten we het licht ontsteken voor elkaar. Laten we elkaar tot zegen zijn.

Gebed

Op deze laatse zondag in de 40 dagentijd
komen wij bij U.
Wij doen ons best bewust te leven.
Wilt u ons nabij zijn
ons sterken om de juiste weg te volgen.

Op deze laatste zondag in de 40 dagentijd
komen wij bij U.
Wij brengen onze pijn en ons verdriet bij U,
ons verdriet om ziekte,
om het einde van het leven,
om mensen die we missen.
Wilt u ons nabij zijn
ons zegenen op onze weg door het leven.

Op deze laatste zondag in de 40 dagentijd
komen wij bij U.
Wij leggen bij u neer
wat leeft in ons hart.

(stil gebed)

En samen bidden wij zingend
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft

(gezongen Onze Vader).