Vespers

Zet een stap naar de ander: Coventry

Coventry Cathedral

Een overweging bij Lukas 22: 66-71
Derde vespers in de veertigdagentijd, 28 februari 2016

Vorige week hoorden we hoe Jezus ons oproept om de andere wang toe te keren (Lukas 6: 27-35). Vandaag horen we wat Jezus zegt als hij voor de oudsten van het volk geleid is. Hij wordt ondervraagt en geeft antwoord, maar nu heeft zijn toon niets met verzoening te maken. Zijn antwoord is ontwijkend, haast provocerend. Dit is geen gesprek, hier staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Het is bij voorbaat een verloren strijd. Geen stap naar de ander, maar juist van elkaar weg. Hoe komt het ooit weer goed?

Later, aan het kruis, kon Jezus zeggen: "Vader, vergeef het hun.".

Verzoening na groot onrecht. Het lijkt vaak onmogelijk. Maar we hebben gezien dat het soms lukt, zoals in Zuid-Afrika na de apartheid. Ik wil iets vertellen over nog zo'n hoopvol initiatief.

We gaan daarvoor terug naar november 1940, toen Coventry in Engeland zwaar werd gebombardeerd. Grote verwoestingen, veel slachtoffers. Van de middeleeuwse kathedraal stonden alleen nog de buitenmuren en de toren overeind. In de puinhopen trof een metselaar twee dakbalken aan, die in de vorm van een kruis op elkaar lagen. Hij maakte ze los, bond ze aan elkaar en zette ze rechtop. Later werd in het koor uit het puin een altaar gemaakt, waarop dit kruis werd geplaatst. Op de muur achter het altaar schreef iemand de woorden: "Father forgive". Niet: Vader vergeef hen, maar Vader vergeef. Dat was bewust. Wij vragen niet alleen vergeving voor anderen, ook wij hebben behoefte aan vergeving.

Met kerst 1940 werd een dienst gehouden in deze verwoeste kathedraal en uitgezonden op de radio. Daarin werd onder meer gezegd: "Eens zal de oorlog over zijn en dan dienen we te werken met degenen die nu onze vijanden zijn, om de wereld vriendelijker te maken". 'More Christ-like", meer als Christus. Let wel: het is 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog als Hitler alles voor elkaar lijkt te krijgen.

Coventry gebedNa de oorlog is vanuit Coventry een beweging ontstaan die werkt en bidt voor vrede, gerechtigheid en verzoening. Het begon met contacten met gemeenschappen in Duitsland. Op steeds meer plaatsen in de wereld krijgt dit vorm in een wekelijks gebed op vrijdag, wereldwijd op zo'n 180 plaatsen. In Nederland wordt dit Coventry gebed onder meer gehouden in Rotterdam, in Middelburg, op de marinebasis in Den Helder. Wij zullen het straks bidden. In Deventer in de Lebuïnuskerk wordt het sinds een aantal jaren iedere vrijdagmiddag om kwart over twaalf uitgesproken.

Het gebed omvat zeven bedes, gebaseerd op de zeven hoofdzonden: hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, vraatzucht en onkuisheid. Het is een universele en tijdloze belijdenis van menselijk falen.

Vorige week werd Deventer formeel lid van de internationale beweging in een feestelijke dienst waarin de predikant uit Coventry preekte en diverse vertegenwoordigers van andere Coventry gemeenschappen in Nederland aanwezig waren. Het was een hoopvolle stap op weg naar verzoening.